עו"ד נזקי רכוש

במטרה להגן על רכושנו רבים רוכשים פוליסות ביטוח אשר אמורות לכסות את נזקי הרכוש, בין אם המדובר בנזקים לרכב או לדירה בנזקי שריפה, שיטפון, נזילת מים, פריצה, גניבה או תאונה. המדובר במקרה מצער בו לעיתים הניזוק פונה בדרישה לחברת הביטוח במקרה וקיים כיסוי ביטוחי או ישירות למזיק על מנת שזה יפצה אותו עבור הנזק.

התמודדות מול חברות הביטוח

חברות הביטוח לא תמיד דואגות לפצות את הניזוק ודוחות דרישתו או אינן מפצות באופן ראוי ולמבוטח אין את הידע הנדרש על מנת להתמודד עם החלטת חברת הביטוח והוא מקבל החלטה זו כסופית.

על מנת להמחיש הצורך בהכרת שלל פסקי דין בנושא זה, נסקור מספר פסקי דין הממחישים את הפער בין פסיקת בתי המשפט לבין טענות חברת הביטוח לפיהן אין לפצות המבוטח.

house that was abandoned after a large fire, Alicante, Spain 05.03.2016
חיים הקמן עורך דין תאונת דרכים

רע"א 3260-10 חתמי לוידס נ' אליהו סלוצקי (להלן: "הלכת סלוצקי") פסק דינו של בית המשפט העליון אשר קבע כי חברות הביטוח אינן פטורות מתשלום פיצוי למבוטח באופן אוטומטי במקרים בהם המבוטח לא קיים את דרישות המיגון שהתחייב לבצע בהתאם לתנאיי הפוליסה.

פסק הדין מציין כי יש לבצע הפחתה יחסית בין הפרמיה ששולמה לבין הפרימה שהייתה אמורה לביות משולמת במקרה של ביטוח ללא המיגון החסר.
על חברת הביטוח להוכיח אחת משני המקרים הבאים: (1) להראות שבחברה קיים ביטוח יקר יותר ללא מיגון ואז ישולם פיצוי חלקי בהתאם להפרש בין הפוליסות. (2) להוכיח כי שום חברת ביטוח אחרת לא הייתה מבטחת ללא המיגון החסר.
במידה ולא הצליחה להוכיח אחד משני המקרים שתוארו לעיל המבוטח יהיה זכאי לקבל מלוא הפיצוי בגין נזקיו.

מדוע מומלץ להיוועץ עם עורך דין?

דוגמא נוספת מהעת האחרונה רעא 9849/17 אבי פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ בית המשפט העליון פסק כי במקרה של תאונה דרכים ועל אף שפוליסת הביטוח מקיף או צד ג' הונפקה בתנאי שרק מי שמעל גיל מסוים רשאי לנהוג ברכב ניתן לקבל פיצוי אם הדבר נגרם בשגגה ולא כדרך קבע או מרמה.

המקרים כפי שפורטו מדגימים בצורה ברורה כי קיימת חשיבות רבה להיוועץ עם עורך דין ואין לקבל את עמדת חברת הביטוח ככתבה וכלשונה.

קצרה היריעה מלפרט כל מקרה בו מבוטח עלול לדחות תביעה מוצדקת או לפצות המבוטח באופן חלקי.

חברות הביטוח הינם גוף עסקי אשר מעדיף לפצות המבוטח בסכום נמוך ככל הניתן, מבוטחים רבים סבורים כי המדובר בענין פשוט, למלא טפסים באופן עצמאי או בעזרת סוכן הביטוח אך במקרים רבים חוסר ידע עלול להוביל לדחיית הדרישה ולקבלת עמדת חברת הביטוח כעמדה סופית ומכרעת.

דוגמא נוספת היא במקרה של נזקי הצפה, קיימים תקנים באשר לאחוזי הלחות בחול תחת המרצפות, ולעיתים לאחר נזקי רטיבות יש לבצע החלפה של החול והריצוף.

חברת הביטוח מאשרת לעיתים רק חלק קטן מהריצוף אשר באופן טבעי יהיה שונה משאר הריצוף הקיים בביתכם.

נזקי רכב

במידה ונגרם נזק לרכבכם קיימות מספר אפשרות האחת לפנות לחברת הביטוח שלכם אך הדבר גורר ביטול הנחת העדר תביעות ותשלום השתתפות עצמית.

תביעות אלו נקראות "תביעות פח"

במידה ורכב צד ג' אשם בתאונה עליו לשאת בתשלום הפיצוי לרכבם, ניתן גם לקבל פיצוי ללא תיקון הרכב.

לעיתים רבות קיימת מחלוקת באשר לגורם האחראי ועל מנת להגדיל סיכויי התביעה ש לבצע מספר פעולות אשר יגדלו הסיכוי להוכיח אחריות הרכב האחר לקרות התאונה: (1) צילום הרכבים בזירת התאונה (2) החלפת פרטים (3) דיווח מלא ומסודר לחברת הביטוח (4) בדיקת הנזק על ידי שמאי בהקדם האפשרי (5)לדלות פרטי עדים לתאונה -פעולות אלו יסיעו הן בהוכחת נזקיכם והן להדוף טענות הרכב האחר במידה וסבור כי התאונה ארעה באשמתכם.

פרט נוסף שחשוב לדעת כי תקופת ההתיישנות בתביעת פוליסה הינה 3 שנים בלבד ולא 7 שנים כבכל נושא אחר – לכן יש חשיבות רבה לאתר הנזק ולפעול לקבלת פיצוי בהקדם האפשרי ו\או להגיש תביעה לבית המשפט אשר עוצרת את תקופת ההתישנות.

Insurance agent working during on site car accident claim process - people and car insurance claim concept

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם שמאים מומחים וחברת איתור נזילות תרמוטק אשר מאתרת נזילות ללא כל הרס.

הקושי להתמודד לבד מול חברות הביטוח מובן ועל מנת שלא לוודא שחברת הביטוח או המזיק לא יקפחו אתם ניתן להתייעץ עם עורך דין שעוסק בתחום הנזיקין על מנת להבטיח מלוא זכויותיכם.

דילוג לתוכן