רשלנות רפואית

מתי נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע?

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות. תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. באופן כללי, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבע מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות. הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה.

נפגעתם מטיפול רפואי שלא צלח? מרגישים שהרופא התרשל בטיפול?​

לפעמים תחושות אלו מוצדקות אך חשוב לדעת לא כל מקרה בו אדם נפגע במהלך טיפול רפואי מצביע על כך שהרופא המטפל התרשל אך במקרים רבים חשש זה מוצדק.

על מנת לוודא כי אכן מדובר ברשלנות של הרופא המטפל או המוסד ברפואי ניתן לקבל הערכה מרופא מומחה ללא כל תשלום! קיים צורך בתיאור תמציתי של האירוע ותיעוד רפואי.

בעיה ידועה בתביעות בגין רשלנות רפואית היא קשר השתיקה של הרופאים וקיים קושי למצוא רופא אשר יכתוב חוות דעת כי רופא אחר התרשל – משרדנו עובד עם מיטב המומחים הרפואיים.

חיים הקמן עוד ביטוח לאומי

רשלנות רפואית עלולה להתרחש במקרים רבים, נפרט על קצה המזלג מספר דוגמאות:

אבחון מוטעה – רופא המטפל שוגה בזמן האבחון כאשר טעות זו עלולה לגרום להחמרת המצב ואף למוות.

טיפול רופא שגוי – כאשר הרופא שוגה במהלך הטיפול / ניתוח או בעת מתן טיפול תרופתי.

רשלנות רפואית בהריון ובלידה – בתחום זה קיים מקרים רבים אותם לא נפרט אך במידה והלידה אשר אמורה להיות אירוע משמש התסיימה במפח נפש יש לבדוק האם אכן ארעה רשלנות רפואית אשר יתכן החלה כבר בשלב המעקב הרפואי.

אי מתן הסכמה לטיפול רפואי או חלקו – בטרם הרופא מתחיל בטיפול הרפואי יש צורך בקבלת הסכמת החולה לאחר שהוסברו לו הסכנות הכרוכות בטיפול, חובה זו חלה גם על גורמים המעניקים טיפולים אסתטיים.

רשלנות ברפואת שיניים – גם בטיפולי שיניים עלול הרופא המטפל להתרשל באופן האבחון או הטיפול ובכך לגרום נזק רב אשר בחלקו בלתי הפיך.

טיפולי אסתטיקה – כיום קיימים טיפולים רבים ומגוונים בתחום האסתטיקה, גם בטיפולים אלו עלולה להתרחש רשלנות של הגורם המטפל אשר תגרום נזק רב.

קיים סטנדרט טיפול תקין, לעיתים רופאים שוגים במהלך הטיפול /האבחון הרפואי, כאלו טעויות עלולות לגרום נזק בלתי הפיך ואף למוות.

קיימים מקרים קיצוניים של רשלנות רפואית בהם נעשה הטיפול באיבר אחר אשר היה בריא ותקין ולעיתים קיים קושי לברר האם התרחשה רשלנות רפואית ויש להיעזר במומחה רפואי אשר יעניק הערכה ראשונית ללא כל תשלום.

דילוג לתוכן